Telefon: +46 (0)10 - 450 71 50

E-post: info@htsnordic.se

/ Övrig byggutrustning / Körplåtar

Körplåtar

 
Product
  • Contact Now
  • View More
Körplåt
Körplåtar är ett vanligt sätt att temporärt överbrygga till exempel uppgrävda gator eller diken i samband med grävarbeten. Med en körplåt kan trafiken fortsatt utnyttja vägen trots att arbeten är igång. Körplåtar har oftast standardformatet 4x2 meter, men kan tillverkas i andra storlekar vid behov. Normalt tillverkas körplåtar i tjockleken 30 mm, men andra tjocklekar kan förekomma beroende på tillämpning. En körplåt har en vikt som beror på körplåtens storlek och tjocklek samt stålets densitet, vilket gör att en körplåt normalt väger omkring två ton. För att hantera körplåtar krävs någon form av lyftutrustning till exempel kran, grävmaskin eller eller hjullastare. För att kunna fästa kedjor i körplåten skärs ofta en hålbild i ett kryssmönster ut som är anpassad till en fyrpartskätting.