Telefon: +46 (0)10 - 450 71 50

E-post: info@htsnordic.se

/ Lyftutrustning / Bygghiss

Bygghiss

 
En bygghiss är många gånger en förutsättning för att kunna genomföra ett byggprojekt. Bygghissar finns i ett flertal storlekar och utföranden beroende på vilket användningsområde den specifika bygghissen ska ha. För mindre och enklare byggen där antalet transporter är begränsat kan det många gånger vara tillräckligt med en transportplattform, som är en billigare och enklare och långsammare bygghiss för material och persontransport. För större byggen där mycket personal och material ska transporteras upp i byggnaden varje dag behövs många gånger en större bygghiss som är snabbare och har fler funktioner. En underdimensionerad bygghiss kan många gånger bli en logistisk flaskhals på byggarbetsplatsen, därför är det viktigt att dimensionera bygghissen rätt. Bygghissar kommer ofta upp i ett tidigt skede av byggprocessen, i samband med stomresningen. Vartefter stommen blir högre byggs antalet mastsektioner på för att bygghissen ska ta sig upp till de nybyggda våningsplanen. Bygghissen fungerar ofta som det ända sättet att transportera material och personal upp i byggnaden fram till slutfasen av byggprojektet då den permanenta hissen kan ersätta bygghissen.