Telefon: +46 (0)10 - 450 71 50

E-post: info@htsnordic.se

/ Byggel / Elkablar

Elkablar

 
Product
  • Contact Now
  • View More
Elkabel aluminium 32A 25 m
Product
  • Contact Now
  • View More
Elkabel aluminium 63A 25 m
Product
  • Contact Now
  • View More
Elkabel koppar 32A 25 m
Product
  • Contact Now
  • View More
Elkabel koppar 63A 25 m
Product
  • Contact Now
  • View More
Kraftkabel Aluminium
Ett temporärt elnät på en byggarbetsplats skulle inte fungera över huvud taget utan elkablar. När vi designar din strömförsörjning på byggarbetsplatsen är elkablarna en kritisk komponent. Vilken typ av elkabel som ska användas är beroende på ett flertal saker: Förutom det mest självklara, längden på elkabeln beror valet av kabel även på vilka elcentraler som sitter i vardera ände av elkabeln, om anslutningen är av fast typ eller med stickpropp, strömstyrkan som ska distribueras i elkabeln, om dragningen av elkabel sker under mark, på marken eller i luften. Vet vi vilka behov ni har på ert bygge kan vi hjälpa er så att rätt typ av elkabel monteras på rätt ställe.