Telefon: +46 (0)10 - 450 71 50

E-post: info@htsnordic.se

/ Byggel

Byggel

 
Byggel är bland det första som behöver komma på plats på varje ny byggarbetsplats, och ofta står utrustningen kvar genom hela projektet. Inledningsvis är behovet av byggel begränsat: bodar och belyning behöver försörjas med byggel men inte mycket mer än så. Vartefter projektet framskrider förändras behoven. Utrustning flyttas från ett ställe till ett annat och ytterligare utrustning tillkommer på byggarbetsplatsen som är i behov av ström. För att få en genomtänkt struktur på byggelen är det av stor vikt att redan på ritningsstadiet börja planera för vilken utrustning som kommer behöva strömförsörjning, och i vilket skede av bygget som behovet är som störst. Finns det en tydlig tanke och plan redan från början kring hur byggelen ska utformas kommer projektet att fortlöpa smidig med minimalt med strömavbrott och bästa ekonomi. HTS Byggmaskiner hjälper dig hela vägen: redan i planeringsstadiet guidar vi dig hur vi på bästa sätt utformar det lokala elnätet inne på arbetsområdet. Storlek och placering av huvudcentraler, kabeldragning, placering av fördelningscentraler och undercentraler, kontakten med nätägare och abonnemangsfrågor. Ett väl genomtänkt elnät kommer minska risken för driftstörningar och om vi redan på planeringsstadiet är informerade om vilka förändringar som kommer göras under projektets gång kan vi i ett tidigt skede fram en lösning för byggelen som kommer vara väl fungerande i projektets alla skeden.