Telefon: +46 (0)10 - 450 71 50

E-post: info@htsnordic.se

/ Produkter / Byggbodar / Bodar / Bodmontage

Bodmontage 5Bodmontage 5
Intresserad av Bodmontage? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort!
Det går också bra att ringa oss direkt på 010-4507150
Genom att klicka på "Ja, kontakta mig" godkänner du varpersonuppgiftspolicy
Ring oss 010-450 71 50

Bodmontage

HTS Byggmaskiner utför bodmontage till egna och externa uppdragsgivare.

 

 

Bodmontage

HTS Byggmaskiner erbjuder bodmontage av enskilda bodar eller större bodetableringar. Vi tar ansvar för hela kedjan från ritbordet till dess att boden står färdig monterad och redo att tas i bruk. Dessa tjänster erbjuds oavsett om det är nya bodar köpta från HTS, hyrda eller egna bodar som ni äger sedan tidigare.

Förberedelse

Vi kan hjälpa till genom hela processen: innan bodarna får ställas på plats behövs oftast ett bygglov, där vi hjälper till att ta fram rätt handlingar och ritningar för bygglovsansökan. Innan leverans hjälper vi er att undersöka var el, vatten och avlopp kan anslutas, och hur det görs på bästa sätt. I det fall kommunalt avlopp inte finns att tillgå i närheten av den tänkta montageplatsen kan detta lösas med hjälp av avloppstank. En större bodetablering behöver ~100A ström för att alla bodar ska försörjas. Vi tar gärna ansvaret att prata med nätägaren för att säkerställa att tillräckligt med ström finns att tillgå samt dra fram och koppla in elcentralen samt bodarna på rätt sätt.

För att bodarna ska stå stabilt under hela projektets gång behöver marken vara jämn och hårdgjord. Om marken är kuperad eller mjuk kan förberedande markarbeten krävas: Schaktning, grusning, avjämning och packning är den del av förarbetet inför bodmontaget som vi har möjlighet att utföra. I nästa skede när marken är förberedd kommer utsättning av bodgrunden. Normalt utgörs bodgrunden av impregnerat trä: Bottenplatta, distansramar och sparrar. Dessa läggs på rätt distans så att kraften från boden tas upp på åtta stödpunkter i den underliggande marken.

Leverans

Bodar levereras normal med hjälp av lastbil och släp. I vissa fall är lastbilen utrustad med kran, men i vissa fall behövs en större mobilkran för att ställa boden på rätt plats. HTS Byggmaskiner åtar sig ansvaret att planera logistiken så att bodmontaget kan genomföras på det mest effektiva sättet: Vi rekar infartsvägar, kontrollerar höjder och bredder, kontrollerar bärighet samt samarbetar med andra aktörer på arbetsplatsen så att lossningen kan göras på smidigast sätt.

När bodarna står på rätt ställen på bodgrunden ska bodarna vädersäkras och invändiga skarvar görs. Utvändigt kopplas vatten, el och avlopp samt isoleras med värmekabel i de fall bodarna ska stå på platsen under vintertid. Om kodlås eller ID06-system behövs på arbetsplatsen kan vi genomföra detta montaget.

Innan överlämnande till kund går vi igenom arbetsplatsen och kontrollerar all in- och utvändig utrustning så att det som överlämnas är driftsatt och i full funktion.

Trappor

För åtkomst till bodarna krävs trappor, ramper, loftgångar, terrasser med mera. Ofta kan prefabricerade ståltrappor användas till detta, men många gånger kan platsbyggda konstruktioner vara att föredra både ur praktisk och estetisk synvinkel. Vi utformar trappor med mera i samråd med kunden så att form och funktion blir den bäst tänkbara lösningen på varje nytt bodmontage.

Vår personal är utbildade och certifierade för alla typer av lyft samt arbeten på höga höjder och har mångårig erfarenhet av bodmontage.

I de fall som ett brandskyddsutlåtande behövs på bodetableringen innan inflyttning har vi all dokumentation samt brandkonsulter vi samarbetar med för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats.

Under projektets gång är det viktigt att hålla bodetableringen i ett bra skick. Om du tecknar ett serviceavtal med HTS Byggmaskiner kommer vi regelbundet ut till bodetableringen och genomför rutinkontroller samt åtgärder för att säkerställa minimalt med störningar i er verksamhet.

Vid projektets slut ska bodarna demonteras och fraktas bort, samt marken ska återställas. HTS Byggmaskiner åtar sig även att hjälpa er med detta!