Telefon: +46 (0)10 - 450 71 50

E-post: info@htsnordic.se

Home Produkter Vägg & Monteringsstöd Monteringsstöd PASO71

Monteringsstöd PASO71

Monteringsstöd, teleskopiskt 3000-5000 mm Monteringsstöd / väggstöd för montering av till exempel väggelement. Denna modell är avsedd för betongelement. Art. PASO71 Längd 3000 – 5000 mm Finjustering ca 300 mm Vikt 16 kg (för betong) Vindlasten på monteringsstöden betraktas som statisk last, och klassificeras som variabel, bunden last. Terrängtyp För vindlasten finns fem terrängtyper, 0–IV. Vid bebyggelse är terrängtyperna II och III oftast de aktuella. Terrängtyp 0 är hav eller öppen kust vid hav. 1,29 Terrängtyp I är sjö eller slät mark utan hinder. 1,20 Terrängtyp II är jordbrukslandskap med enstaka gårdar och träd. 1,11 Terrängtyp III är förorts- eller industribebyggelse. 1,02 Terrängtyp IV är stadsbebyggelse med byggnadshöjd minst 15 m. 0,92 Vindhastighet och vindtryck För Sverige är referensvindhastigheten 21–26 m/s, beroende på geografiskt läge. De högsta värdena gäller längst i söder samt i fjällen och de lägsta i inre Norrland. Vindtrycket är enligt SS-EN 1991-1-4 konstant upp till 5 m höjd i terrängtyp III och upp till 2 m höjd i terrängtyp II. Karakteristiskt vindtryck för terrängtyp III är enligt tabellen 1,02. För övriga terrängtyper gäller följande omräkningsfaktorer: 1,20 för terrängtyp I (upp till 1 m), 1,11 för terrängtyp II (upp till 2 m) oc...

Monteringsstöd, teleskopiskt 3000-5000 mm

Monteringsstöd / väggstöd för montering av till exempel väggelement. Denna modell är avsedd för betongelement.

Art. PASO71
Längd 3000 – 5000 mm
Finjustering ca 300 mm
Vikt 16 kg (för betong)

Vindlasten på monteringsstöden betraktas som statisk last, och klassificeras som variabel, bunden last.

Terrängtyp

För vindlasten finns fem terrängtyper, 0–IV. Vid bebyggelse är terrängtyperna II och III oftast de aktuella.

  • Terrängtyp 0 är hav eller öppen kust vid hav. 1,29
  • Terrängtyp I är sjö eller slät mark utan hinder. 1,20
  • Terrängtyp II är jordbrukslandskap med enstaka gårdar och träd. 1,11
  • Terrängtyp III är förorts- eller industribebyggelse. 1,02
  • Terrängtyp IV är stadsbebyggelse med byggnadshöjd minst 15 m. 0,92

Vindhastighet och vindtryck

För Sverige är referensvindhastigheten 21–26 m/s, beroende på geografiskt läge. De högsta värdena gäller längst i söder samt i fjällen och de lägsta i inre Norrland. Vindtrycket är enligt SS-EN 1991-1-4 konstant upp till 5 m höjd i terrängtyp III och upp till 2 m höjd i terrängtyp II. Karakteristiskt vindtryck för terrängtyp III är enligt tabellen 1,02. För övriga terrängtyper gäller följande omräkningsfaktorer: 1,20 för terrängtyp I (upp till 1 m), 1,11 för terrängtyp II (upp till 2 m) och 0,92 för terrängtyp IV (upp till 10m).

Exempel: vägg: 8×3= 24m2 , Ref vind: 26 = 54kg/m2 terrängtyp III 1,02

Beräkning= 1,02x24x54= 1322kg