Telefon: +46 (0)10 - 450 71 50

E-post: info@htsnordic.se

Home Produkter Vägg & Monteringsstöd Monteringsstöd PASO70

Monteringsstöd PASO70

Monteringsstöd för snabb, säker och enkel resning av väggar och stommar

Monteringsstöd, teleskopiskt 2100-3200 mm

Monteringsstöd / väggstöd för montering av till exempel väggelement. Denna modell är avsedd för träelement.

Art. PASO70
Längd 2100 – 3200 mm
Finjustering ca 300 mm
Vikt 6 kg

Vindlasten på monteringsstöden betraktas som statisk last, och klassificeras som variabel, bunden last.

Terrängtyp

För vindlasten finns fem terrängtyper, 0–IV. Vid bebyggelse är terrängtyperna II och III oftast de aktuella.

  • Terrängtyp 0 är hav eller öppen kust vid hav. 1,29
  • Terrängtyp I är sjö eller slät mark utan hinder. 1,20
  • Terrängtyp II är jordbrukslandskap med enstaka gårdar och träd. 1,11
  • Terrängtyp III är förorts- eller industribebyggelse. 1,02
  • Terrängtyp IV är stadsbebyggelse med byggnadshöjd minst 15 m. 0,92

Vindhastighet och vindtryck

För Sverige är referensvindhastigheten 21–26 m/s, beroende på geografiskt läge. De högsta värdena gäller längst i söder samt i fjällen och de lägsta i inre Norrland. Vindtrycket är enligt SS-EN 1991-1-4 konstant upp till 5 m höjd i terrängtyp III och upp till 2 m höjd i terrängtyp II. Karakteristiskt vindtryck för terrängtyp III är enligt tabellen 1,02. För övriga terrängtyper gäller följande omräkningsfaktorer: 1,20 för terrängtyp I (upp till 1 m), 1,11 för terrängtyp II (upp till 2 m) och 0,92 för terrängtyp IV (upp till 10m).

Exempel: vägg: 8×3= 24m2 , Ref vind: 26 = 54kg/m2 terrängtyp III 1,02

Beräkning= 1,02x24x54= 1322kg