Telefon: +46 (0)10 - 450 71 50

E-post: info@htsnordic.se

Home Produkter Byggelement Golvbjälklag trä

Golvbjälklag trä

Golvbjälklag

Tillverkning av golvbjälklag sker på roterande tillverkningsbord. Först sker tillverkning av stommen, därefter monteras isolering samt övriga skikt så som osb-skivor, innertak, gips, ångspärr, golvspånskiva, parkett- eller pvcgolv. Vid behov dras även elinstallationer och rör för vatten och avlopp.

Elementet plastas runtom för att transporteras till byggplats.

Vi tillverkar golvbjälklag enligt standardiserade metoder eller enligt kundens önskemål

Tillverkning av bärande träregelstommar sker uteslutande med virke av hållfasthetsklass C24.

Vi tillverkar även takkassetter och utfackningsväggar.

Golvbjälklag av trä

Vi har lång erfarenhet av produktion av byggelement, så som utfackningsväggar, takkassetter, golvbjälklag och hela modulbyggnader. Inledningsvis kartlägger vi kundens behov för att sedan ta fram tillverkningsritningar med hjälp av avancerade datorprogram som minimerar materialåtgång och ger automatiska materiallistor för beställning och produktion.

Genom åren har vi tillverkat ett stort antal byggnader av träelement, både enkla och mer komplexa. Kontakta oss gärna för referenser.

Vi har lång erfarenhet av konstruktion och produktion av byggelement och utfackningsväggar för olika typer av byggnader, samt även kompletta nyckelfärdiga modulbyggnader. Vår erfarenhet omfattar bland annat kompletta byggbodar, sommarstugor, enfamiljshus, flerfamiljshus, förskolor och kontorsbyggnader, men även byggelementtillverkning för dessa typer av byggnader.

Produktionen är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015

Våra byggelement och modulbyggnader är:

Skräddarsydda för kundens behov – Tack vare vår standardiserade produktionsmetod kan våra byggelement produceras snabbt och rationellt i en torr och skyddad miljö. Produkterna har goda ljud- och temperaturisolerande egenskaper. Vid behov har vi även möjlighet att producera speciallösningar för att tillgodose kundens behov.

Produktion av byggelement: utfackningsväggar, takkassetter, golvbjälklag

Hög kvalitet och miljövänlighet:

Vi använder naturliga material av högsta kvalitet. Produktionsprocessen bygger på minimering av spill med fokus på miljön.

Anpassad arkitektur

Utformningen av våra byggnader är noga genomtänkt. Det estetiska är av största vikt och byggnaden anpassas för att smälta väl in i den omgivning som den ska placeras.

I fabriken är arbetsgången övervakad så att arbetet genomföras i enlighet med internationella standarder (ISO 9001 och ISO 14001). De senaste åren har över 300 prefabricerade byggnader producerats och levererats till 10 länder. Sverige, Norge och Finland står för ca 90% av marknaden.

Våra kunder uppskattar hög kvalitet, uppfyllande av löften och leverans i enlighet med kundens önskemål och behov. Produktionen av byggelement och moduler görs i 8800 m² lokaler strax utanför Tallinn, Estland. Produktionsutrustningen är högkvalitativ, modern och anpassad efter skandinavisk byggteknik. Fabriken är en av de mest moderna trähusfabrikerna i Estland.

Vårt mål

Vi vill erbjuda våra kunder produktion av byggelement och modulbyggnader av högsta kvalitet och flexibilitet, till konkurrenskraftiga priser. All produktion ska vara så resurssnål och miljövänlig som möjligt.

Varför byggelement och modulbyggnader?

Kortare ledtider

Vid produktion av hus med hjälp av färdiga byggelement är det möjligt att genomföra flera arbetsmoment parallellt. Samtidigt som byggelementen produceras i fabriken kan förberedande arbeten utföras på arbetsplatsen. Dessa moment omfattar till exempel markarbeten, husgrund, anslutningar med mera.

Lägre kostnader och högre kvalitet

En rationell produktion av byggelementen spar tid, och sänker därmed totalkostnaden. I genomsnitt tar det ca sju dagar att uppföra en enfamiljsvilla från moduler. Detta möjliggör en minimering av resurser som krävs på byggarbetsplatsen i form av hantverkare och arbetsledning. Även byggmaskiner, transporter och kapitalkostnader kan minimeras. Vid produktion av byggelement och modulbyggnader används i möjligaste mån standardiserade produktionsmetoder. Detta förenklar produktionsprocessen och underlättar kvalitetskontrollen. Standardiserade arbetsmetoder tillämpas även på specialanpassade projekt vilket leder till högre kvalitet.

När byggelementen tillverkas i fabrik är hela byggprocessen skyddad från kyla och nederbörd. När elementen lämnar fabriken förpackas dessa noggrant vilket säkerställer att det som levereras till byggarbetsplatsen är torrt, helt och rent.

Produktion av byggelement och modulbyggnader

Inledningsvis inventerar vi kundens behov. Därefter förbereds ritningsunderlag som godkännes av kunden. När ritningarna är godkända beställs det material som behövs. Materialet kapas till rätt mått och märks upp. För alla bärande delar används konstruktionsvirke klass C24.

Av det färdigkapade materialet sammanfogas byggelementen på något av våra arbetsbord. Till stommarna adderas skivmaterial, isolering, ångspärr och vindskyddsväv. Därefter monteras kabelkanaler och kopplingsboxar för elektriska installationer. I nästa moment monteras dörrar och fönster, ytterpanel och slutligen dörr- och fönsterfoder.

Vid behov har vi möjlighet att installera elektricitet, vatten och avlopp, uppvärmning och ventilation. Modulerna kan tillverkas med en mycket hög färdigställandegrad: kakling av våtrum, målning eller tapetsering av innerväggar, läggande av parkett- eller PVC-golv. Vi kan även installera dusch och WC, belysning och kök.