Telefon: +46 (0)10 - 450 71 50

E-post: info@htsnordic.se

Home Produkter Armeringsbockar Armeringsklipp Lågklipp Bendof C32

Armeringsklipp Lågklipp Bendof C32

Armeringsklipp Lågklipp Bendof C32 • Armeringsklipp avsedd för klippning av armeringsjärn upp till diameter 32 mm. • Saxen är hydraulisk. Hydraulpumpen drivs av en elmotor med klippkraft upp till 60 ton • Ställbart mothåll finns monterat för att fånga upp sidokrafter som bildas vid användning • Elmotor och hydraulpump är monterade på gemensam montagefläns. Hydraulpumpen är inbyggd i oljetanken och elmotorn är placerad på oljetankens motorplåt. • Saxen skyddas mot överbelastning av en hydraulisk överströmmningsventil samt termiskt motorskydd med underspänningsskydd • Smörjbara infästningar på hydraulcylindern underlättar underhållet märkbart • Kan manövreras med antingen mekanisk fotpedal eller handspak • Utrustad med 2 st vändbara 8-livskär. De båda skärstålen kan lätt justeras eller bytas vid behov Teknisk data Motoreffekt 4.000W / 50 Hz Spänning 230V/400V (3-fas) Omgivningstemperatur -30°C till +40°C Klippkapacitet Ø10 - Ø32 mm Skärets höjd över marken u/hjul 200 mm Skärets höjd över marken m/hjul 320 mm Ljudeffekt dB(A) 69,0 Dimension (L x B x H) 1.280 x 530 x 720 mm Vikt 360 kg (380 kg inkl. hjul) Beskrivning av maskinen Bendof C32 är avsedd för klippning av armeringsjärn upp till diameter 32mm. Vekare armeringsjärn kan klippas i anta...

Armeringsklipp Lågklipp Bendof C32

• Armeringsklipp avsedd för klippning av armeringsjärn upp till diameter 32 mm.
• Saxen är hydraulisk. Hydraulpumpen drivs av en elmotor med klippkraft upp till 60 ton
• Ställbart mothåll finns monterat för att fånga upp sidokrafter som bildas vid användning
• Elmotor och hydraulpump är monterade på gemensam montagefläns. Hydraulpumpen är inbyggd i oljetanken och elmotorn är placerad på oljetankens motorplåt.
• Saxen skyddas mot överbelastning av en hydraulisk överströmmningsventil samt termiskt motorskydd med underspänningsskydd
• Smörjbara infästningar på hydraulcylindern underlättar underhållet märkbart
• Kan manövreras med antingen mekanisk fotpedal eller handspak
• Utrustad med 2 st vändbara 8-livskär. De båda skärstålen kan lätt justeras eller bytas vid behov

Teknisk data

  • Motoreffekt 4.000W / 50 Hz
  • Spänning 230V/400V (3-fas)
  • Omgivningstemperatur -30°C till +40°C
  • Klippkapacitet Ø10 – Ø32 mm
  • Skärets höjd över marken u/hjul 200 mm
  • Skärets höjd över marken m/hjul 320 mm
  • Ljudeffekt dB(A) 69,0
  • Dimension (L x B x H) 1.280 x 530 x 720 mm
  • Vikt 360 kg (380 kg inkl. hjul)

Beskrivning av maskinen

Bendof C32 är avsedd för klippning av armeringsjärn upp till diameter 32mm. Vekare armeringsjärn kan klippas i antal enligt tabell i avsnitt tekniska data. Saxen är hydraulisk och drivs av en elmotor. Klippkraften är ca 60 ton, klippgapet max 4omm. Hävarmen är lagrad i en tvärgående axel genom stativet. På vardera sida om hävarmen finns ställbara mothåll monterade för att fånga upp sidokrafterna som uppstår vid klippmomentet. Vid leverans är de ställbara mothållen justerade för bästa möjliga klippresultat. Rekommenderat spel mellan klippstålen är 0,1mm. Hydraulcylindern som utvecklar den erforderliga klippkraften är inspänd mellan stativet och hävarmen med två returfjädrar. Hydraulcylindern har smörjbara infästningar och öppna kulleder.

Klippstålen (av härdat specialstål) i stativ och hävarm är vardera fixerade i sina säten med skruvar. Klippstålen är kvadratiska och vändbara så att det går att utnyttja åtta klippytor på
vardera stål. Klippstålet i stativet kan förskjutas mot det rörliga stålet i hävarmen för att erhålla minsta möjliga spel mellan klippstålen men ändå få materialet på plats. Manöverventilen är placerad på stativet strax ovanför oljetanken. Elmotor och hydraulpumpen år monterade på en gemensam montagefläns, hydraulpumpen är inbyggd i oljetanken och elmotorn är placerad på oljetankens motorplåt. Saxen skyddas mot överbelastning av en hydraulisk överströmningsventil samt ett termiskt motorskydd med underspänningsskydd. Ett steglöst inställnings- och vridbart mothåll för det Oklippta materialet finns vid materialintaget. Mothållet ska justeras för att minimera spelet mellan klippstål och materialmothållet. Saxen kan förses med en hjulsats bestående av hjul och dragstång.

Maskinen ska pallas upp så att det finns utrymme lör mindre avklipp att falla ned under hävarmen. I annat fall kommer håvarmens rörelse att hindras och/eller kan deformationer uppstå på hävarm/tryckplatta.

För att få ett fullgott resultat ska klippstålen vändas eller bytas då dessa inte är vassa och materialmothållet ska justeras för ett minimalt spel.