Telefon: +46 (0)10 - 450 71 50

E-post: info@htsnordic.se

Home Produkter Armeringsbockar Armeringsklipp högklipp Bendof CH40

Armeringsklipp högklipp Bendof CH40

Armeringsklipp Högklipp Bendof CH40 Bendof CH40 högklipp är endast avsedd för klippning av armeringsjärn upp till 40mm diameter i kvalitet B500BT. Vekare armeringsjärn kan klippas i ett större antal vid varje klipp, se tabell i avsnitt teknisk data nedan. Högklippen är hydraulisk där hydraulpumpen drivs av en elmotor. Armeringsklippen manövreras antingen med fotmanöverdon eller med ett handmanöverdon • Avsedd för klippning av armeringsjärn upp till diameter 40 mm • Armeringsklippen är hydraulisk. Hydraulpumpen drivs av en elmotor och klippkraften är upp till 60 ton • Ställbart mothåll finns monterat för att fånga upp sidokrafter som bildas vid användning • Elmotor och hydraulpump är monterade på gemensam montagefläns. Hydraulpumpen är inbyggd i oljetanken och elmotorn är placerad på oljetankens motorplåt • Saxen skyddas mot överbelastning av en hydraulisk överströmmningsventil samt termiskt motorskydd med underspänningsskydd • Smörjbara infästningar på hydraulcylindern underlättar underhållet märkbart • Armeringsklippen kan manövreras med antingen elektrisk fotpedal eller handmanöverdon • Armeringsklippen är utrustad med 2 st vändbara 8-livskär. De båda skärstålen kan lätt justeras eller bytas vid behov   Teknisk data Dimensioner (L x B x H):  1150 x 615 x 1420 mm Vikt:...

Armeringsklipp Högklipp Bendof CH40

Bendof CH40 högklipp är endast avsedd för klippning av armeringsjärn upp till 40mm diameter i kvalitet B500BT. Vekare armeringsjärn kan klippas i ett större antal vid varje klipp, se tabell i avsnitt teknisk data nedan. Högklippen är hydraulisk där hydraulpumpen drivs av en elmotor. Armeringsklippen manövreras antingen med fotmanöverdon eller med ett handmanöverdon

• Avsedd för klippning av armeringsjärn upp till diameter 40 mm
• Armeringsklippen är hydraulisk. Hydraulpumpen drivs av en elmotor och klippkraften är upp till 60 ton
• Ställbart mothåll finns monterat för att fånga upp sidokrafter som bildas vid användning
• Elmotor och hydraulpump är monterade på gemensam montagefläns. Hydraulpumpen är inbyggd i oljetanken och elmotorn är placerad på oljetankens motorplåt
• Saxen skyddas mot överbelastning av en hydraulisk överströmmningsventil samt termiskt motorskydd med underspänningsskydd
• Smörjbara infästningar på hydraulcylindern underlättar underhållet märkbart
• Armeringsklippen kan manövreras med antingen elektrisk fotpedal eller handmanöverdon
• Armeringsklippen är utrustad med 2 st vändbara 8-livskär. De båda skärstålen kan lätt justeras eller bytas vid behov

 

Teknisk data

Dimensioner (L x B x H):  1150 x 615 x 1420 mm
Vikt:  550 kg
Elektrisk anslutning: 16A
Styrsystem: PLC Schneider
Oljevolym: c:a 20 liter
Teoretiskt arbetsområde: – 30 till + 40 grader Celsius
Ljudnivå: 80 decibel (mätt på 1 meters avstånd)
Elmotor: 3-fas, 4kW

 

Kapacitet vid stålkvalitet B500BT

Diameter på armering Antal stänger
40mm  1 st
32mm  1 st
25mm  2 st
20mm  4 st
16mm  6 st
12mm  8 st
10mm  10 st

Observera att skärstålets bredd begränsar antalet järn.

Allmänt om Bendof CH40

Hydraulmotorn är monterad i hydraultanken med elmotorn monterad uppe på tanklocket. Klipparmen är lagrad i en tvärgående axel genom stativet. Hydraulcylindern som utvecklar den erforderliga klippkraften är en dubbelverkande cylinder med två smörjpunkter. Skärstålen i stativ och klipparm är vardera fixerade i sina säten med skruvar. Skärstålen är kvadratiska och vändbara så att det går att utnyttja åtta skärytor på vardera stål. Ett mothåll, med steglös inställning, för det oklippta materialet finns vid materialintaget. Mothållet ska justeras så att spelet (höjdskillnaden) mellan skärstålet i stativet och mothåll är så litet som möjligt, detta för att fånga upp lyftkrafterna som uppstår vid klippmomentet. För att få ett fullgott resultat ska skärstålet vändas eller bytas då dessa inte är vassa.

Installation / Start av maskinen

 1. Försäkra dig om att maskinen står stadigt på ett plant underlag och är förankrad i underlaget så att den inte kan välta. Järnen skall alltid föras in från höger när dom skall klippas.
 2. Kontrollera att elmotorn är kopplad för arbetsplatsens nätspänning.
 3. Oljenivån i hydrauloljetanken kontrolleras. Detta görs på sidan av maskinen genom siktglas.
 4. Kontrollera att skärstålen är vassa och att de sitter fast. Fäst, vänd eller byt skärstål vid behov.
 5. Kontrollera spelet mellan skärstålen, detta ska ligga mellan 0,1mm till 0,3mm. Justera spelet vid behov
 6. Se till så att de svarta eller vita knapparna inte är intryckta.
 7. Kontrollera att elmotorn går åt rätt håll. Starta saxen genom att först trycka på reset och sedan på start. Trampa på fotpedalen om klipparmen rör sig så går elmotorn åt rätt håll, om inte tryck på stopp och tillkalla en elektriker som kan skifta om faserna. Varning!! Tillkalla behörig elektriker för omkoppling av fasföljden om ej fasvändningsdon finns tillgängligt. Tänk på den elektriska skaderisken. Ändra aldrig fasföljd i maskinen. Starta därefter maskinen på nytt och kontrollera så att klipparmen rör sig när pedalen trampas. Om klipparmen fortfarande står stilla så stäng av maskinen och ring serviceverkstaden.
 8. Gör ett provklipp. För in ett armeringsjärn i maskinen. Justera mothållet, trampa på fotpedalen, när järnet är avklippt ta bort foten från fotpedalen. Viktigt!! Flytta inte bort järnet förrän klipparmen har återgått till sitt toppläge (parkeringsläge). Viktigt!! Vid alla förändringar av grovlek på järn måste mothållsrullen justeras så att spelet mellan skärstålet i stativet och mothållet är så litet som möjligt, detta för att fånga upp lyftkraften som uppstår vid klippmomentet Efter avslutat klippjobb ska maskinen stängas av med stoppknappen.

Manöverpanelen

 1. Start/Stopp knapp. Används för att starta respektive stoppa maskinen.
 2. Nödstopp. Stoppar maskinens rörelse när den aktiveras. Trycket stannar i intryckt läge när den har aktiverats. För att släppa nödstoppet ska trycket vridas i pilarnas riktning.
 3. Reset knapp. Används för att resetta nödstoppet så att maskinen kan startas efter ett nödstopp. OBS!! När maskinen har varit utan spänningsmatning så måste reset knappen tryckas in för att maskinen ska kunna startas, även om nödstoppet inte har varit aktiverat.
 4. Vit knapp. Klippa små järn. Om knappen är intryckt så öppnas inte hela klippgapet på maskinen utan klippgapet blir ca 20mm. Detta för att snabba på klippcykel av klena järn. När denna knapp avaktiveras går klipparmen automatiskt tillbaka till toppläge.
 5. Gul knapp. Stänger av el och hydraulmotor mellan klippen. OBS !! Denna funktion bör ej användas under 0 grader, då oljan behöver cirkulera mellan varje klippning.
 6. Svart knapp. Servicemode. Om knappen trycks in så returnerar inte maskinen automatiskt när trampan släpps.