Telefon: +46 (0)10 - 450 71 50

E-post: info@htsnordic.se

Home Produkter Stämp Aluminiumstämp PUNT105

Aluminiumstämp PUNT105

Aluminiumstämp för gjutning av valv, längd mellan 145 och 625 cm. Kompatibla med multiprop.

Aluminiumstämp

Aluminiumstämp för höjder mellan 145 cm till 625 cm. Fungerar som bostadsstämp eller industristämp. Stämphäckar rymmer 49 stämp.

Artikelnummer Beteckning Längd (cm) Vikt (kg)
PUNT2500105 Aluminiumstämp EN 16031:2012 klass U 145-250 15,5
PUNT3500105 Aluminiumstämp EN 16031:2012 klass S 195-350 19,5
PUNT4800105 Aluminiumstämp EN 16031:2012 klass E 330-480 25,2
PUNT5500105 Aluminiumstämp EN 16031:2012 klass E 350-550 28,0
PUNT6250105 Aluminiumstämp EN 16031:2012 klass D 480-625 31,0


Belastningstabell, kN

Längd PUNT2500105 PUNT3500105 PUNT4800105 PUNT5500105 PUNT6250105
150 78 100
170 78 100
190 78 97
195 78 93 78 89
210 78 90 78 88
230 78 82 78 85
250 78 74 78 81
270 78 76
290 78 72
310 69 64
330 60 57 78 79
350 52 50 78 76 80 80
370 78 69 80 80
390 72 62 80 80
410 60 56 80 80
430 51 50 68 65
450 44 44 65 65
470 38 39 55 56
480 36 36 48 49 49 45
500 44 45 48 43
520 37 38 44 40
540 33 33 40 37
550 31 31 38 36
560 36 34
580 32 31
600 29 28
625 25 24

 

Stämpning av bjälklag kräver kunskap

När ett bjälklag gjuts, utförs formstämpningen enligt anvisningar eller ritningar från form-, alternativt plattbärlagsleverantören. Detta innebär klara och tydliga regler som är enkla att följa. Vid gjutning av flera bjälklag över varandra, sker stämpning mot det tidigare gjutna bjälklaget. Detta ställer ovillkorliga krav på kunskap om hållfasthetstillväxten i bjälklagen. Stämp måste finnas kvar i flera våningar, eftersom ett bjälklag ensamt inte klarar lasten från det nygjutna bjälklaget. För att inte överbelasta de kvarvarande stämpen i de undre våningarna, måste också en viss arbetsgång med avlastning av stämpen följas.

Säkerhetsstämpning

I de lägre belägna våningarna kan antalet stämp successivt minskas. Pressade byggtider gör att man snabbt vill få tillträde till de lägre våningarna för stomkomplettering och annat inredningsarbete. Dessutom minskar det totala behovet av form på arbetsplatsen. Mängden stämp som kan minskas fastställs i samråd med formleverantör och konstruktör.

Arbetsgång vid stämpning

För att optimera användningen av stämp, bör arbetsgången nedan följas.

  1. Formsättning och gjutning av väggar på plan 1. Förbered bjälklag över plan 1 med formstämp på plan 1 enligt ritning. Montera plattbärlag/bjälklagsform för bjälklag över plan 1 och gjut bjälklaget.
  2. Formsättning och gjutning av väggar på plan 2. Förbered bjälklag över plan 2 med formstämp på plan 2 enligt ritning. När bjälklaget över plan 1 har uppnått 70 % av föreskriven hållfasthet, ska stämpen avlastas tills nedböjning erhålles. Skruva sedan upp säkerhetsstämp mot bjälklaget igen. Montera plattbärlag/bjälklagsform för bjälklag över plan 2 och gjut bjälklaget.
  3. Formsättning och gjutning av väggar på plan 3. Förbered bjälklag över plan 3 med formstämp på plan 3 enligt ritning. När bjälklaget över plan 2 har uppnått 70 % av föreskriven hållfasthet, ska stämpen avlastas tills nedböjning erhålles. Skruva sedan upp säkerhetsstämp mot bjälklaget igen. På plan 1 kan vissa säkerhetsstämp tas bort. Montera plattbärlag/bjälklagsform för bjälklag över plan 3 och gjut bjälklaget.
  4. Formsättning och gjutning av väggar på plan 4. Förbered bjälklag över plan 4 med formstämp på plan 4 enligt ritning. När bjälklaget över plan 3 har uppnått 70 % av föreskriven hållfasthet, ska stämpen avlastas tills nedböjning erhålles. Skruva sedan upp säkerhetsstämp mot bjälklaget igen. På plan 2 kan vissa säkerhetsstämp tas bort. Ta bort återstående säkerhetsstämp på plan 1. Montera plattbärlag/bjälklagsform för bjälklag över plan 4 och gjut bjälklaget.
  5. Formsättning och gjutning av väggar på plan 5, osv osv….

Observera! Vid den beskrivna arbetsgången är ingen nyttig last (belastning utöver bjälklagets egentyngd) tillåten på bjälklag med kvarstående säkerhetsstämp. För färdiga byggnader kan nyttig last vara last av inredning, personer och fordon. För stommar som byggs kan det vara last av folksamlingar, byggnadsmaterial och maskiner.

Avlastning 

  1. Gjut bjälklaget med formstämpning enligt leverantörens anvisningar.
  2. När bjälklaget uppnått minst 70 % hållfasthet, skruva ned stämpen och låt den förbli i detta läge tills nedböjning erhålls, till exempel under natten. Detta görs samtidigt för alla stämp i hela gjutetappen.
  3. Skruva upp stämpen igen – med handkraft – tills god anliggning uppnås. Stämpen är då säkerhetsstämp. Placera nästa bjälklagsstämp rakt ovanför.