Telefon: +46 (0)10 - 450 71 50

E-post: info@htsnordic.se

Home Produkter Stämp Aluminiumstämp AP110

Aluminiumstämp AP110

Aluminiumstämp för gjutning av valv, längd mellan 145 och 625 cm. Kompatibla med multiprop.

Aluminiumstämp

Aluminiumstämp för höjder mellan 145 cm till 625 cm. Fungerar som bostadsstämp eller industristämp. Stämphäckar rymmer 49 stämp.

Artikelnummer Beteckning Längd (cm) Vikt (kg)
AP2500-110 Aluminiumstämp EN 16031:2012 klass T 145-250 15,3
AP3500-110 Aluminiumstämp EN 16031:2012 klass R 195-350 19,2
AP4800-110 Aluminiumstämp EN 16031:2012 klass D 268-480 24,6
AP6250-110 Aluminiumstämp EN 16031:2012 klass D 430-625 31,2


Belastningstabell, kN

Längd AP2500-110 AP3500-110 AP4800-110 AP6250-110
145  73 76
150  73 76
170  73 76
190  68 76
195  67 76  88 87
210  64 75  83 87
230  61 70  73 86
250  60 64  64 83
270  59 78  86  71
290  56 72  72 70
310  53 65  63 69
330  50 55  55 68
350  43 45  50 64
370  46 58
390  42 50
410  38 44
430  35 38 56 44
450  31 34 53 44
470  27 29 49 43
480  25 27 46 42
500 41 40
520 36 37
540 32 34
560 28 31
580 25 28
600 23 25
620 21 23
625 20 22

 

Stämpning av bjälklag kräver kunskap

När ett bjälklag gjuts, utförs formstämpningen enligt anvisningar eller ritningar från form-, alternativt plattbärlagsleverantören. Detta innebär klara och tydliga regler som är enkla att följa. Vid gjutning av flera bjälklag över varandra, sker stämpning mot det tidigare gjutna bjälklaget. Detta ställer ovillkorliga krav på kunskap om hållfasthetstillväxten i bjälklagen. Stämp måste finnas kvar i flera våningar, eftersom ett bjälklag ensamt inte klarar lasten från det nygjutna bjälklaget. För att inte överbelasta de kvarvarande stämpen i de undre våningarna, måste också en viss arbetsgång med avlastning av stämpen följas.

Säkerhetsstämpning

I de lägre belägna våningarna kan antalet stämp successivt minskas. Pressade byggtider gör att man snabbt vill få tillträde till de lägre våningarna för stomkomplettering och annat inredningsarbete. Dessutom minskar det totala behovet av form på arbetsplatsen. Mängden stämp som kan minskas fastställs i samråd med formleverantör och konstruktör.

Arbetsgång vid stämpning

För att optimera användningen av stämp, bör arbetsgången nedan följas.

  1. Formsättning och gjutning av väggar på plan 1. Förbered bjälklag över plan 1 med formstämp på plan 1 enligt ritning. Montera plattbärlag/bjälklagsform för bjälklag över plan 1 och gjut bjälklaget.
  2. Formsättning och gjutning av väggar på plan 2. Förbered bjälklag över plan 2 med formstämp på plan 2 enligt ritning. När bjälklaget över plan 1 har uppnått 70 % av föreskriven hållfasthet, ska stämpen avlastas tills nedböjning erhålles. Skruva sedan upp säkerhetsstämp mot bjälklaget igen. Montera plattbärlag/bjälklagsform för bjälklag över plan 2 och gjut bjälklaget.
  3. Formsättning och gjutning av väggar på plan 3. Förbered bjälklag över plan 3 med formstämp på plan 3 enligt ritning. När bjälklaget över plan 2 har uppnått 70 % av föreskriven hållfasthet, ska stämpen avlastas tills nedböjning erhålles. Skruva sedan upp säkerhetsstämp mot bjälklaget igen. På plan 1 kan vissa säkerhetsstämp tas bort. Montera plattbärlag/bjälklagsform för bjälklag över plan 3 och gjut bjälklaget.
  4. Formsättning och gjutning av väggar på plan 4. Förbered bjälklag över plan 4 med formstämp på plan 4 enligt ritning. När bjälklaget över plan 3 har uppnått 70 % av föreskriven hållfasthet, ska stämpen avlastas tills nedböjning erhålles. Skruva sedan upp säkerhetsstämp mot bjälklaget igen. På plan 2 kan vissa säkerhetsstämp tas bort. Ta bort återstående säkerhetsstämp på plan 1. Montera plattbärlag/bjälklagsform för bjälklag över plan 4 och gjut bjälklaget.
  5. Formsättning och gjutning av väggar på plan 5, osv osv….

Observera! Vid den beskrivna arbetsgången är ingen nyttig last (belastning utöver bjälklagets egentyngd) tillåten på bjälklag med kvarstående säkerhetsstämp. För färdiga byggnader kan nyttig last vara last av inredning, personer och fordon. För stommar som byggs kan det vara last av folksamlingar, byggnadsmaterial och maskiner.

Avlastning 

  1. Gjut bjälklaget med formstämpning enligt leverantörens anvisningar.
  2. När bjälklaget uppnått minst 70 % hållfasthet, skruva ned stämpen och låt den förbli i detta läge tills nedböjning erhålls, till exempel under natten. Detta görs samtidigt för alla stämp i hela gjutetappen.
  3. Skruva upp stämpen igen – med handkraft – tills god anliggning uppnås. Stämpen är då säkerhetsstämp. Placera nästa bjälklagsstämp rakt ovanför.