Telefon: +46 (0)10 - 450 71 50

E-post: info@htsnordic.se

/ LEVERANTÖRER

Leverantörer

HTS Byggmaskiner samarbetar med ett stort antal tillverkare av byggmaskiner och byggutrustning, både inom Sverige och i resten av Europa. Genom att hela tiden vara lyhörd inför kundernas önskemål kan vi kontinuerligt uppdatera och utveckla vårt sortiment. Vår strategi är att kunna erbjuda ett komplett sortiment av den typ av tyngre byggmaskiner och byggutrustning (det vill säga ej handmaskiner) som normalt används på byggarbetsplatser. Med hjälp av vår samlade erfarenhet, både internt och hos våra partners, kan vi hjälpa dig som kund att göra rätt utvärdering och dimensionering av den utrustning som du behöver, inte bara ur ett tekniskt utan även ett ekonomiskt perspektiv. För mer komplexa investeringar hjälper vi gärna till att ta fram ekonomiska kalkyler för att ge dig ett beslutsstöd.