Telefon: +46 (0)10 - 450 71 50

E-post: info@htsnordic.se

/ KÖPA BYGGMASKINER

Köpa Byggmaskiner

Varför ska man köpa byggmaskiner?

Många byggföretag har som vana att hyra in all den utrustning som behövs för att genomföra ett byggprojekt. När projektet är avslutat lämnas byggmaskinerna tillbaka till uthyraren och byggföretaget flyttar vidare till nästa projekt. Då varje projekt liknar det andra så är behovet av byggmaskiner och byggutrustning ungefär detsamma även på nästkommande projekt. Detta leder ofta till att samma utrustning hyrs en gång till från uthyraren, en process som fortgår gång på gång.

Då hyressättningen på de olika maskinerna oftast inte är satt efter utrustningens livslängd, utan efter en normal nyttjandetid på ett bygge så innebär det att du som byggare får betala ungefär vad utrustningen kostar i inköp redan på det första projektet. När du hyr utrustningen en gång till så får du betala samma utrustning igen. Och igen. Och igen. Om du istället väljer att äga din utrustning kan du flytta med dig maskinerna från ett byggprojekt till det nästa. På det första projektet blir din maskinkostnad ungefär densamma som om byggmaskinerna vore hyrda, men vid nästa projekt så kommer du med "gratis" byggutrustning, där maskinerna fortfarande är i början av sin livslängd!

Om detta förhållningssätt appliceras kan det ge många positiva effekter:

  • Jobbar du mot ett fast pris mot din beställare och lyckas hålla nere maskinkostnaden blir de insparade pengarna till en större vinstmarginal.
  • Om den minskade maskinkostnaden används redan i kalkylstadiet leder det till att du som anbudsgivare kan vinna fler projekt.
  • När du äger din utrustning har du den alltid tillgänglig
  • Du slipper oroa dig för att maskiner och utrustning som inte används står och kostar pengar

När bör du hyra?

Vissa typer av utrustning är lämplig att hyra. Har du behov av en komplex och dyr maskin under en begränsad tid så är det givetvis enklare, billigare och smidigare att hyra den utrustningen än att binda kapital och utbilda personal för att genomföra ett snabbt moment i byggprocessen. För den utrustning som används kontinuerligt i byggprocessen är logiken den omvända.

Hur går det med likviditeten om jag köper byggmaskiner?

Som oftast är pengarna en trång sektor. Om du hyr din utrustning får du en faktura från din uthyrare varje månad och maskinkostnaden blir jämnt utspridd över projektet. Vid köp av byggmaskiner kan likviditeten bli lidande om hela kostnaden tas i början av projektet.

Vår lösning på detta problem är att vi kan erbjuda en finansiering på den utrustning som vi levererar. Tillsammans kan vi justera finansieringens kontantinsats, längd och restvärde så att du som kund får en likvärdig månadskostnad som om utrustningen vore hyrd, men med den avgörande skillnaden att du betalar till dig själv istället för till uthyraren. Vi matchar finansieringens längd med längden på ditt projekt, så när den sista betalningen är gjord är det du som äger utrustningen. Som finansieringspartner använder vi oss av Svea Ekonomi   images   Vad gör jag vid projektets slut om jag inte vill ha kvar byggutrustningen? Den utrustning som saknar värde för dig har ett stort värde för någon annan. Därför erbjuder sig HTS Byggmaskiner att köpa tillbaka utrustningen vid projektets slut till en förutbestämd peng. Vårt erbjudande om ett garanterat restvärde är en option som du har möjlighet, men inte är tvingad till att utnyttja. Om du under projektets gång inser att du har fortsatt behov av maskinen eller utrustningen väljer du att behålla den inom företaget, eller om du ser att du kan få bättre betalt på annat håll så säljer du den till någon annan istället. Läs mer om vårt garanterade restvärde