Telefon: +46 (0)10 - 450 71 50

E-post: info@htsnordic.se

/ FLERA TJÄNSTER

Flera Tjänster

Projektering

För att ditt inköp av byggmaskiner ska bli lyckat krävs det att man tänker till ordentligt innan. Förutsättningarna på platsen, byggteknik, årstid, tidsplan och annat avgör om utrustningen kommer prestera det som förväntas eller inte. HTS Byggmaskiner erbjuder därför projektering, beräkningar och rådgivning kring de produkter vi säljer för att du med säkerhet ska få den typ av utrustning som inte bara löser ditt problem, utan gör det på det bästa och mest kostnadseffektiva sättet.

Viss utrustning är mer kritisk att förarbetet blir rätt gjort - vi guidar dig genom hela köpprocessen i form av beräkningar, kostnadskalkyler och kringtjänster så som montering, drift och underhåll.

  Flödesschema Projektering

Byggström

Står du inför ett kommande bygge med behov av tillfällig byggström så har vi kompetensen att hjälpa dig att projektera hela strömförsörjningen. Vi börjar med att titta på behoven och förutsättningarna från APD-planen, och offererar en komplett lösning av de elcentraler, kablar och kringutrustning som behövs. Vi sköter kontakten med energileverantören, levererar och monterar den offererade utrustningen samt driftar och underhåller byggströmmen från byggstart till inflyttning.  

Läs hela dokumentet


Byggström projektering

Bodar

Vid köp av vanliga standardbodar krävs sällan någon ytterligare projektering, men när du har behov av skräddarsydda bodar som behöver klara ett antal funktioner utöver det vanliga så hjälper vi er hela vägen, från en första idé till en färdigmonterad lösning.  I det första steget behöver vi veta vilka funktioner som önskas, därefter återkommer vi med förslag på lämplig planlösning. När planlösningen har godkänts så återkommer vi med skarpa offerter, möjliga leveranstider, eventuella finansieringsupplägg och liknande. Vid behov löser vi hela logistiken kring bodarna åter er: transporter, montage och inkoppling.

Läs hela dokumentet
      Bodar Projektering

Byggvärme

Byggvärme är ett av de mer kritiska områden av utrustning på varje bygge. Vid feldimensionering kan konsekvenserna bli förödande med sönderfrysningar och vattenskador som följd.  Efterdyningarna av detta kan bli stora förseningar och merkostnader. För att få en väl fungerande uppvärmning och uttorkning av bygget under vintersäsongen gäller det att göra en grundlig projektering för att klara av alla typer av väderlek som kan tänkas komma under den kalla årstiden. Vi tittar på vilka förutsättningar som finns i form av tillgänglig energi (fjärrvärme, el) och dimensionerar en lösning som garanterat håller ditt bygge varmt även under de strängaste väderleksförhållanden.

Läs hela dokumentet


Byggvärmeberäkning

Kranar

De flesta större byggarbetsplatser har behov av en stationär kran under stor del av byggtiden. Vi hjälper dig att dimensionera rätt lösning oavsett förutsättningarna. Var ska kranen placeras, hur högt ska kranen kunna lyfta, vilka vikter är det som kommer hanteras, hur ser omgivande byggnader ut, kommer flera kranar att jobba inom samma område. Vi inventerar alla förutsättningar på platsen och återkommer med ett förslag på en lämplig kran som uppfyller alla omgivande kriterier.

Kranritning

Fallskydd

Säkerheten är det viktigaste av allt på bygget. För att undvika fallolyckor genom hela byggprocessen är det viktigt att planera för fallskyddet redan i ett tidigt skede. Med hjälp av ritningsunderlag kan vi rekommendera rätt typ av fallskydd, beräkna åtgången och ge råd om i vilket skede som skydden ska monteras, flyttas vidare och demonteras. Om fallskydden has i åtanke redan innan stommen produceras kan ingjutningsgods placeras på rätt ställe redan i stomfabriken och kostnaden för en säker byggarbetsplats kan hållas nere. Fallskyddsberäkning

Hissar

Ditt bygge behöver förmodligen en bygghiss. Men vilken? Vi börjar med att inventera vilket behov som finns: Hur hög är byggnaden, hur många stannplan krävs, vilken typ av last, hur tungt material, och vilka dimensioner på godset. Utöver det mest grundläggande så finns en hel del annat som måste tas i beaktande: hur ska hissen monteras, direkt mot fasad eller med intagsbryggor av ställningsmaterial, hur ofta kommer hissen att behöva höjas, flytt mellan olika uppställningsytor och huskroppar under byggets olika etapper med mera. Vi hjälper dig genom hela processen, från en första inventering där vi tittar på fasadritningar till leverans, montage och service av din nya hiss.

Bygghissar Dimensionering

Stämp och Form

Under stomresningsprocessen är stämp en nödvändighet oavsett om du använder prefabelement eller platsgjuter. Vi samarbetar med Europas ledande leverantörer av stämp och formlösningar och kan därför guida dig genom hela inköpsprocessen så att du får allt det material som behövs för att genomföra din stomresning, vid behov komplett med hållfasthetsberäkningar och stämpritningar.

Uppbockningsberäkning

Områdesskydd

Ett komplett områdesskydd innefattar hårdvara (grindar, stängsel, bomar, vägbarriärer, TA-balk, skyltar m.fl) samt mjukvara (ID06, larm, bevakning m.fl). Vi går igenom din APD- eller situationsplan och ritar in den lösning vi tror på. Därefter skapar vi ett anbud baserat på det förslag vi tagit fram. I anbudet lämnar vi också förslag på kostnad för transport, utplacering och montering.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!