Telefon: +46 (0)10 - 450 71 50

E-post: info@htsnordic.se

Hem Produkter Stämp Stämp målad

Stämp målad

Stämp, målade Stämp som konstruerats med fokus på säkerheten, lastbärande förmåga och hållbarhet! Uppfyller EN1065B. Artikelnummer Beteckning Längd (cm) Vikt (kg) 14-201 Stämp B25 150-250 13,1 14-202 Stämp B30 170-300 15,5 14-203 Stämp B35 195-350 16,5 14-204 Stämp B40 226-400 19,8   Belastningstabell, kN Längd B25 B30 B35 B40 400 10,00 390 10,52 380 11,08 370 11,69 360 12,35 350 11,43 13,06 340 12,11 13,84 330...

Stämp, målade

Stämp som konstruerats med fokus på säkerheten, lastbärande förmåga och hållbarhet!
Uppfyller EN1065B.

Artikelnummer Beteckning Längd (cm) Vikt (kg)
14-201 Stämp B25 150-250 13,1
14-202 Stämp B30 170-300 15,5
14-203 Stämp B35 195-350 16,5
14-204 Stämp B40 226-400 19,8

 

Belastningstabell, kN

Längd B25 B30 B35 B40
400 10,00
390 10,52
380 11,08
370 11,69
360 12,35
350 11,43 13,06
340 12,11 13,84
330 12,86 14,69
320 13,67 15,63
310 14,57 16,65
300 13,33 15,56 17,78
290 14,27 16,65 19,02
280 15,31 17,86 20,41
270 16,46 19,20 21,95
260 17,75 20,17 23,67
250 16,00 19,20 22,40 25,60
240 17,36 20,08 24,31 27,78
230 18,90 22,68 26,47 30,00
220 20,66 24,79 28,93
210 22,68 27,21 30,00
200 25,00 30,00 30,00
190 27,70 30,00
180 30,00 30,00
170 30,00
160 30,00
150 30,00

 

Stämpning av bjälklag kräver kunskap

När ett bjälklag gjuts, utförs formstämpningen enligt anvisningar eller ritningar från form-, alternativt plattbärlagsleverantören. Detta innebär klara och tydliga regler som är enkla att följa. Vid gjutning av flera bjälklag över varandra, sker stämpning mot det tidigare gjutna bjälklaget. Detta ställer ovillkorliga krav på kunskap om hållfasthetstillväxten i bjälklagen. Stämp måste finnas kvar i flera våningar, eftersom ett bjälklag ensamt inte klarar lasten från det nygjutna bjälklaget. För att inte överbelasta de kvarvarande stämpen i de undre våningarna, måste också en viss arbetsgång med avlastning av stämpen följas.

Säkerhetsstämpning

I de lägre belägna våningarna kan antalet stämp successivt minskas. Pressade byggtider gör att man snabbt vill få tillträde till de lägre våningarna för stomkomplettering och annat inredningsarbete. Dessutom minskar det totala behovet av form på arbetsplatsen. Mängden stämp som kan minskas fastställs i samråd med formleverantör och konstruktör.

Arbetsgång vid stämpning

För att optimera användningen av stämp, bör arbetsgången nedan följas.

  1. Formsättning och gjutning av väggar på plan 1. Förbered bjälklag över plan 1 med formstämp på plan 1 enligt ritning. Montera plattbärlag/bjälklagsform för bjälklag över plan 1 och gjut bjälklaget.
  2. Formsättning och gjutning av väggar på plan 2. Förbered bjälklag över plan 2 med formstämp på plan 2 enligt ritning. När bjälklaget över plan 1 har uppnått 70 % av föreskriven hållfasthet, ska stämpen avlastas tills nedböjning erhålles. Skruva sedan upp säkerhetsstämp mot bjälklaget igen. Montera plattbärlag/bjälklagsform för bjälklag över plan 2 och gjut bjälklaget.
  3. Formsättning och gjutning av väggar på plan 3. Förbered bjälklag över plan 3 med formstämp på plan 3 enligt ritning. När bjälklaget över plan 2 har uppnått 70 % av föreskriven hållfasthet, ska stämpen avlastas tills nedböjning erhålles. Skruva sedan upp säkerhetsstämp mot bjälklaget igen. På plan 1 kan vissa säkerhetsstämp tas bort. Montera plattbärlag/bjälklagsform för bjälklag över plan 3 och gjut bjälklaget.
  4. Formsättning och gjutning av väggar på plan 4. Förbered bjälklag över plan 4 med formstämp på plan 4 enligt ritning. När bjälklaget över plan 3 har uppnått 70 % av föreskriven hållfasthet, ska stämpen avlastas tills nedböjning erhålles. Skruva sedan upp säkerhetsstämp mot bjälklaget igen. På plan 2 kan vissa säkerhetsstämp tas bort. Ta bort återstående säkerhetsstämp på plan 1. Montera plattbärlag/bjälklagsform för bjälklag över plan 4 och gjut bjälklaget.
  5. Formsättning och gjutning av väggar på plan 5, osv osv….

Observera! Vid den beskrivna arbetsgången är ingen nyttig last (belastning utöver bjälklagets egentyngd) tillåten på bjälklag med kvarstående säkerhetsstämp. För färdiga byggnader kan nyttig last vara last av inredning, personer och fordon. För stommar som byggs kan det vara last av folksamlingar, byggnadsmaterial och maskiner.

Avlastning 

  1. Gjut bjälklaget med formstämpning enligt leverantörens anvisningar.
  2. När bjälklaget uppnått minst 70 % hållfasthet, skruva ned stämpen och låt den förbli i detta läge tills nedböjning erhålls, till exempel under natten. Detta görs samtidigt för alla stämp i hela gjutetappen.
  3. Skruva upp stämpen igen – med handkraft – tills god anliggning uppnås. Stämpen är då säkerhetsstämp. Placera nästa bjälklagsstämp rakt ovanför.