Telefon: +46 (0)10 - 450 71 50

E-post: info@htsnordic.se

Hem Produkter Stämp Stämp galvaniserad

Stämp galvaniserad

Galvaniserade stämp Stämp med utvändig dubbelgänga för höjder mellan 150 cm till 550 cm. Fungerar som bostadsstämp eller industristämp. Artikelnummer Beteckning Längd (cm) Vikt (kg) KER14-111 Stämp Euro-20 D25 150-250 12,7 KER14-112 Stämp Euro-20 D30 170-300 16,3 KER14-113 Stämp Euro-20 D35 195-350 20,2 KER14-114 Stämp Euro-20 D40 226-400 22,3 KER14-105 Stämp C40 226-400 22,3 KER14-107 Stämp C55 300-550 27,8 Belastningstabell, kN Längd D25 D30 D35 D40 C40 C55 550  10,90 540  11,30 530 ...

Galvaniserade stämp

Stämp med utvändig dubbelgänga för höjder mellan 150 cm till 550 cm. Fungerar som bostadsstämp eller industristämp.

Artikelnummer Beteckning Längd (cm) Vikt (kg)
KER14-111 Stämp Euro-20 D25 150-250 12,7
KER14-112 Stämp Euro-20 D30 170-300 16,3
KER14-113 Stämp Euro-20 D35 195-350 20,2
KER14-114 Stämp Euro-20 D40 226-400 22,3
KER14-105 Stämp C40 226-400 22,3
KER14-107 Stämp C55 300-550 27,8


Belastningstabell, kN

Längd D25 D30 D35 D40 C40 C55
550  10,90
540  11,30
530  11,70
520  12,20
510  12,70
500  13,20
490  13,70
480  14,30
470  14,90
460  15,60
450  16,70
440  17,00
430  17,80
420  18,70
410  19,60
400  20,00  15,00  20,60
390  20,00  15,78  21,70
380  20,00  16,62  24,10
370  20,00  17,53  25,50
360  20,00  18,52  26,90
350 20,00  20,00  19,59  28,50
340 20,00  20,00  20,76  30,30
330 20,00  20,00  22,04  32,20
320 20,00  20,00  23,44  34,30
310 20,00  20,00  24,97  35,00
300 20,00 20,00  20,00  26,67  35,00
290 20,00 20,00  20,00  28,54
280 20,00 20,00 20,40  30,61
270 20,00 20,00 21,90  32,92
260 20,00 20,70 23,70  35,00
250 20,00 20,00 22,40 25,60  35,00
240 20,00 20,08 24,30 27,80  35,00
230 20,00 22,70 26,30 30,00  35,00
220 20,00 24,80 28,90 30,00
210 22,70 27,20 30,00
200 25,00 30,00 30,00
190 27,70 30,00
180 30,00 30,00
170 30,00  30,00
160 30,00
150 30,00

 

Stämpning av bjälklag kräver kunskap

När ett bjälklag gjuts, utförs formstämpningen enligt anvisningar eller ritningar från form-, alternativt plattbärlagsleverantören. Detta innebär klara och tydliga regler som är enkla att följa. Vid gjutning av flera bjälklag över varandra, sker stämpning mot det tidigare gjutna bjälklaget. Detta ställer ovillkorliga krav på kunskap om hållfasthetstillväxten i bjälklagen. Stämp måste finnas kvar i flera våningar, eftersom ett bjälklag ensamt inte klarar lasten från det nygjutna bjälklaget. För att inte överbelasta de kvarvarande stämpen i de undre våningarna, måste också en viss arbetsgång med avlastning av stämpen följas.

Säkerhetsstämpning

I de lägre belägna våningarna kan antalet stämp successivt minskas. Pressade byggtider gör att man snabbt vill få tillträde till de lägre våningarna för stomkomplettering och annat inredningsarbete. Dessutom minskar det totala behovet av form på arbetsplatsen. Mängden stämp som kan minskas fastställs i samråd med formleverantör och konstruktör.

Arbetsgång vid stämpning

För att optimera användningen av stämp, bör arbetsgången nedan följas.

  1. Formsättning och gjutning av väggar på plan 1. Förbered bjälklag över plan 1 med formstämp på plan 1 enligt ritning. Montera plattbärlag/bjälklagsform för bjälklag över plan 1 och gjut bjälklaget.
  2. Formsättning och gjutning av väggar på plan 2. Förbered bjälklag över plan 2 med formstämp på plan 2 enligt ritning. När bjälklaget över plan 1 har uppnått 70 % av föreskriven hållfasthet, ska stämpen avlastas tills nedböjning erhålles. Skruva sedan upp säkerhetsstämp mot bjälklaget igen. Montera plattbärlag/bjälklagsform för bjälklag över plan 2 och gjut bjälklaget.
  3. Formsättning och gjutning av väggar på plan 3. Förbered bjälklag över plan 3 med formstämp på plan 3 enligt ritning. När bjälklaget över plan 2 har uppnått 70 % av föreskriven hållfasthet, ska stämpen avlastas tills nedböjning erhålles. Skruva sedan upp säkerhetsstämp mot bjälklaget igen. På plan 1 kan vissa säkerhetsstämp tas bort. Montera plattbärlag/bjälklagsform för bjälklag över plan 3 och gjut bjälklaget.
  4. Formsättning och gjutning av väggar på plan 4. Förbered bjälklag över plan 4 med formstämp på plan 4 enligt ritning. När bjälklaget över plan 3 har uppnått 70 % av föreskriven hållfasthet, ska stämpen avlastas tills nedböjning erhålles. Skruva sedan upp säkerhetsstämp mot bjälklaget igen. På plan 2 kan vissa säkerhetsstämp tas bort. Ta bort återstående säkerhetsstämp på plan 1. Montera plattbärlag/bjälklagsform för bjälklag över plan 4 och gjut bjälklaget.
  5. Formsättning och gjutning av väggar på plan 5, osv osv….

Observera! Vid den beskrivna arbetsgången är ingen nyttig last (belastning utöver bjälklagets egentyngd) tillåten på bjälklag med kvarstående säkerhetsstämp. För färdiga byggnader kan nyttig last vara last av inredning, personer och fordon. För stommar som byggs kan det vara last av folksamlingar, byggnadsmaterial och maskiner.

Avlastning 

  1. Gjut bjälklaget med formstämpning enligt leverantörens anvisningar.
  2. När bjälklaget uppnått minst 70 % hållfasthet, skruva ned stämpen och låt den förbli i detta läge tills nedböjning erhålls, till exempel under natten. Detta görs samtidigt för alla stämp i hela gjutetappen.
  3. Skruva upp stämpen igen – med handkraft – tills god anliggning uppnås. Stämpen är då säkerhetsstämp. Placera nästa bjälklagsstämp rakt ovanför.