Telefon: +46 (0)10 - 450 71 50

E-post: info@htsnordic.se

Home Produkter Krangafflar Krangaffel MBA-A

Krangaffel MBA-A

Krangaffel, automatiskt balanserad i målat utförande. På denna krangaffel kan avståndet mellan gafflarna lätt justeras. Denna krangaffel kompenserar automatiskt för förskjutningar av tyngdpunkten på lasten. Låsningen av gafflarna hanteras enkelt med spak.

Krangaffel, automatiskt balanserad i målat utförande. På denna krangaffel kan avståndet mellan gafflarna lätt justeras. Denna krangaffel kompenserar automatiskt för förskjutningar av tyngdpunkten på lasten. Låsningen av gafflarna hanteras enkelt med spak.

Modell Kapacitet (kg) Dimensioner (mm) Vikt (kg)
A B C* D E F G L M
MBA-06A 600 1600 340 1300 1200 2360 1080 1000 25 80 95
MBA-10A 1000 1600 340 1300 1200 2360 1080 1000 25 90 120
MBA-15A 1500 1600 340 1300 1200 2360 1080 1000 30 90 130
MBA-20A 2000 1600 340 1300 1200 2360 1080 1000 35 100 150
MBA-25A 2500 1600 380 1300 1200 2360 1090 1000 35 120 180
MBA-30A 3000 1600 380 1300 1200 2360 1090 1000 35 120 185

Krangaffel

Krangafflar finns i två utföranden: manuellt balanserade och självbalanserande.

 • Krangafflar med manuellt balansblock och justerbar höjd. Dessa krangafflar är utrustade med ställbara gafflar och ställbar höjd. Balanseringssystemet utlöses när bygeln manuellt sätts fast i ett lämpligt hack.
 • Krangafflar med automatiskt balansblock och justerbar höjd. Dessa krangafflar är utrustade med ställbara gafflar, ställbar höjd och ett automatiskt balanseringssystem. Krangafflar med automatiskt balansblock tenderar att ha sina gafflar i uppåtriktat läge vid transport. Detta förhindrar lasten från att oavsiktligt glida av gafflarna. Det automatiska balanssystemet kräver en minimi last på 20% av krangaffelns maxlast. Bygeln är rörlig och körs i ett spår beroende på belastningen på gafflarna. Den automatiska balanseringen påbörjas av en trycksatt gasfjäder när krangaffeln lastas. Belastningen bör alltid att vara i mitten mellan gafflarna, vilket garanterar en säker transport.

Krangafflarna har följande fördelar:

 1. Underhållsfria
 2. Målade i väl synlig säkerhetsfärg
 3. Gafflarna skjuts enkelt ihop för transport av ringar eller rullar
 4. Gafflarna är lätt justerbara för att passa alla pallstorlekar
 5. Krangafflarna är utrustade med kedja för lastsäkring

Varning

För att undvika skador på egendom och/eller personskador:

 • Överskrid INTE krangaffelns maximala viktbelastning
 • Använd INTE krangaffeln för att lyfta eller transportera människor
 • Använd INTE en krangaffel som är sönder eller som inte fungerar ordentligt
 • Varken lyft eller transportera laster över människor och säkerställ att all personal är utanför lastens område
 • Lägg INTE lasten på ytterkanten av gafflarna
 • Lämna ALDRIG lasten obevakad såvida inte specifika försiktighetsåtgärder har vidtagits
 • Lyft INTE laster som är obalanserade och där haken inte är ordentligt säkrad

Användning

Installation

Uppskatta vikten på lasten som ska lyftas eller transporteras och säkerställ att denna inte överstiger den angivna max lasten för krangaffeln. Säkerställ att kranen eller lyftselen på vilken bygeln eller lyftringen är fastsatt är stark nog att bära lasten som ska flyttas eller lyftas flera gånger om. Justera vikten och gafflarna enligt storleken på pallen eller lådan.

Drift

Krangaffeln har konstruerats för att lyfta och transportera pallar, containrar och liknande. Lasten skall placeras jämt på båda gafflarna och dess mitt skall vara i mitten av gafflarna. Lasten skall placeras så att det inte finns någon risk för vältning.

Maximal lyftkapacitet

Krangaffeln är utformad för att lyfta och transportera laster upp till nominell kapacitet. Kapaciteten angiven på krangaffeln är den maximala säkra arbetsbelastningen. Denna får inte överskridas

Riskområden

 • Lyft INTE och transportera INTE laster när det finns personal i riskområdet. Stå INTE under höjda gafflar. Placera INTE heller fötter eller händer under dessa
 • Lyfta laster skall INTE lämnas obevakade under någon längre tidsperiod
 • Operatören får endast börja flytta lasten när denne har säkerställt att lasten inte kan välta och att all annan personal har lämnat riskområdet