Telefon: +46 (0)10 - 450 71 50

E-post: info@htsnordic.se

Hem Produkter Aluminiumställning Byggnadsställning aluminium 6x15m

Byggnadsställning aluminium 6x15m

Byggnadsställning i aluminium Byggnadsställning komplett inklusive stege, skyddsräcken och 10 års garanti Längd: 15 m Arbetshöjd: 6 m Ståhöjd: 4 m Artikelnummer: 214015S Om byggnadsställningen: Max. tillåten bygghöjd 24 m Lastklass: 200 Kg/m2 Max. tillåten nyttolast (personer, material, verktyg på belastade plattformar hos ställningen) Vindhastigheter upp till 18 m/sek: Första plattformsnivån med lastklass 1 plattformsnivå med 50 % lastklass Vindhastigheter mellan 18 och upp till 34,7 m/sek: Första plattformsnivå med lastklass Enligt SP-rapport P803328 är den maximala dimensionerade kraften i vinklade väggförankringar, 3,8 kN och 7,5 kN parallellt respektive vinkelrät mot fasaden, samt kraften i väggförankringar som är vinkelräta mot fasaden 2,8 kN. Max. vertikala krafter mot underlaget är 16 kN och maximalt tillåten axeltryck är 5,5 kN enligt SP-rapport P803328 VIKTIGT: Monteringen av byggnadsställningen ska regelbundet inspekteras av fackfolk eller motsvarande så att eventuella fel och brister upptäcks så snart som möjligt. Inspektionen gäller även underlaget och fastspänningen av fotplattor. Underhåll: Vi rekommenderar att ställningen besiktigas minst en gång om året och att det görs löpande visuella kontroller (efter t.ex. skador och sprickor i svetsfogarna). Komponenter som är allvarligt skadade ska kastas. Förvaring: By...

Byggnadsställning i aluminium

Byggnadsställning komplett inklusive stege, skyddsräcken och 10 års garanti

Längd: 15 m

Arbetshöjd: 6 m

Ståhöjd: 4 m

Artikelnummer: 214015S

Om byggnadsställningen:

 • Max. tillåten bygghöjd 24 m
 • Lastklass: 200 Kg/m2 Max. tillåten nyttolast (personer, material, verktyg på belastade plattformar hos ställningen)
 • Vindhastigheter upp till 18 m/sek: Första plattformsnivån med lastklass 1 plattformsnivå med 50 % lastklass
 • Vindhastigheter mellan 18 och upp till 34,7 m/sek: Första plattformsnivå med lastklass Enligt SP-rapport P803328 är den maximala dimensionerade kraften i vinklade väggförankringar, 3,8 kN och 7,5 kN parallellt respektive vinkelrät mot fasaden, samt kraften i väggförankringar som är vinkelräta mot fasaden 2,8 kN.
 • Max. vertikala krafter mot underlaget är 16 kN och maximalt tillåten axeltryck är 5,5 kN enligt SP-rapport P803328

VIKTIGT: Monteringen av byggnadsställningen ska regelbundet inspekteras av fackfolk eller motsvarande så att eventuella fel och brister upptäcks så snart som möjligt. Inspektionen gäller även underlaget och fastspänningen av fotplattor. Underhåll: Vi rekommenderar att ställningen besiktigas minst en gång om året och att det görs löpande visuella kontroller (efter t.ex. skador och sprickor i svetsfogarna). Komponenter som är allvarligt skadade ska kastas. Förvaring: Byggnadsställningar är avsedda att användas utomhus – men vi rekommenderar att byggnadsställningen förvaras på en torr plats när den inte används. På så sätt blir livslängden avsevärt längre.

Generellt att tänka på vid köp av byggnadsställning:

 • Till vilka typer av arbeten ska byggnadsställningen användas?
 • Vilka yrkeskategorier ska använda byggnadsställningen?
 • Hur många är det som ska använda byggnadsställningen?
 • Vilka material ska läggas upp på byggnadsställningen och vilka belastningar blir den utsatt för?
 • Vilken storlek, längd, bredd, höjd ska byggnadsställningen ha?
 • Vilka tillträdesleder, till exempel trappor eller hissar ska finnas?
 • Vilken typ/fabrikat av byggnadsställning är lämplig?
 • Vem monterar byggnadsställningen, och har de rätt kunskaper/utbildning?
 • Är personalen skyddade mot fall och belastningsskador när de monterar byggnadsställningen?
 • Vem ansvarar för underhåll och fortlöpande kontroll av den färdiga byggnadsställningen?
 • Systemställningar och kopplingar ska ha genomgått typkontroll.
 • Begär gärna att få se typkontrollintyg.